روزنامه واشنگتن پست در‌گزارشی به گرما و رطوبت «غیرقابل تحمل» منطقه خلیج فارس پرداخت و نوشت: در روزهای اخیر دمای سطح آب‌های خلیج فارس تا ۳۶.۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته است که در مقایسه با داده‌های ماهواره‌ای در همین زمان از سال، بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته بوده است. واشنگتن پست این دما را با دمای آب‌های جکوزی که معمولا بین ۳۷.۷ تا ۳۸.۸ درجه سانتیگراد هستند مقایسه کرده است.