مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه جنگل‌های آبی ۱۰ برابر بیشتر توان جذب کربن از جو نسبت به جنگل‌های خشکی هستند، از کاشت ۱۰۰ هزار اصله «نهال حرا» در سیستان و بلوچستان و خوزستان خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد طالبی‌متین با اشاره به برنامه‌ریزی دولت جهت کاشت یک میلیارد اصله نهال و با توجه به اینکه ایران جزو چند کشور اول در تولید کربن جو به علت مصرف سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود، اظهار کرد: از آنجایی که جنگل‌های آبی ۱۰ برابر بیشتر دارای جذب کربن از جو نسبت به جنگل‌های خشکی هستند، سازمان حفاظت محیط زیست طرح بررسی تنوع زیستی و تعیین انتشار کربن تولیدی گیاهان حرا با استفاده از مدل‌های اکولوژی در استان‌های بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را در راستای مدیریت جامع، نظام‌مند و هدف‌مند منابع طبیعی در دستور کار خود قرار داده است.