معاون درمان وزارت بهداشت ایران گفت: پرونده‌های متعددی در زمینه سقط جنین وجود دارد که با آنها برخوردهایی چون پلمب انجام شده و بیش از صد پرونده که موارد کلانی بودند به مراجع قضایی فرستاده شده است. به گزارش ایسنا، سعید کریمی، افزود: اگرچه در زمینه برخورد با سقط جنین‌های غیرقانونی، قوانین «سفت و سخت» وجود دارد اما اثبات قضیه جرم در سقط جنین دشوار است.