معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده از طرحی خبر داد که بر اساس آن چادر به‌عنوان کالای فرهنگی شناخته شده و به آن یارانه تعلق می‌گیرد. به گزارش ایرنا، انسیه خزعلی به مناسب روز زن گفت: موضوع لباس و پوشش مناسب، هم در شوراهای فرهنگی و هم در دولت مورد توجه بوده و به دنبال این هستیم تا این موضوع با قیمت مناسب در اختیار افراد قرار داده شود.