سازمان هواشناسی کشور با هشدار نسبت به پایداری جو همراه با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از دیروز جمعه در تهران و کرج، کاهش تردد خودروها و پرهیز از تردد غیرضروری را توصیه کرد.این سازمان با صدور هشدار آلودگی سطح نارنجی و با اشاره به پایداری جو همراه با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از روز جمعه (۹ دی‌ماه) تا روز یک‌شنبه (۱۱ دی‌ماه) از سکون هوا و کاهش کیفیت هوا در تهران و کرج خبر داد.