وزارت اطلاعات از شناسایی و انهدام شبکه گسترده بین‌المللی توزیع مواد مخدر که از طریق بکارگیری اتباع بیگانه فعالیت و روزانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم محموله‌های مواد مخدر را در کشور پخش می‌کرد، خبر داد. به گزارش ایرنا،  در همین راستا با دستور مقام قضایی ۳۲ نفر از عناصر اصلی شبکه بازداشت و ۱۰۵۴ حساب بانکی متعلق به اعضای شبکه مسدود شد؛ علاوه بر آن حجم کلانی از اموال و دارایی متعلق به این شبکه شناسایی و توقیف شده است.