«عباس عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت از اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاران در روزهای آینده خبر داده است. اگرچه این وعده سال گذشته نیز در آستانه روز پرستار داده شد اما «محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار معتقد است این مژده‌دادن‌ها برای اجرای تعرفه‌گذاری پرستاری نمایشی بیش نیست و قانونی که قرار است اجرا شود، مورد اعتراض است.

به گزارش ایلنا، شریفی‌مقدم گفت: قانون تعرفه‌گذاری در سال ۸۶ با هدف کاهش اختلاف پرداختی کارانه پزشکان و پرستاران تصویب شد اما بعد از ۱۵ سال هنوز اجرایی نشده است. ما بارها اعلام کردیم که آنچه قرار است اجرایی شود مورد قبول ما نیست.

دبیرکل خانه پرستار گفت: خواسته پرستاران اجرای واقعی قانون است. قانون می‌گوید خدمات پرستاری باید در قالب بسته‌های تشخیصی درمانی اجرا شود. در فرمول تعرفه‌گذاری برای ارزش‌گذاری خدمات، پنج شاخص در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از: ریسک خطر برای عامل انجام کار، ریسک خطر برای بیمار، زمان انجام کار، تخصص مورد نیاز و ضریب استهلاک دستگاه مورد نیاز برای انجام خدمت.

وی ادامه داد: این فرمول از سال ۷۶ وجود داشته و برای تعرفه‌گذاری 10هزار خدمات پزشکی نیز از همین فرمول استفاده کرده‌اند. هر خدمتی را که در این فرمول می‌گذارند آن خدمت وزن می‌گیرد که این وزن براساس یک ضریب مشخص می‌شود.

شریفی مقدم بیان کرد: خواسته پرستاران تعرفه‌گذاری براساس همین فرمول است و آنچه امروز انجام داده‌اند نه مبنای کارشناسی دارد و نه قانونی.

به گفته دبیرکل خانه پرستار، مدل‌های پرداخت مهم است و باید براساس کار تخصصی و حساب شده باشد. در قانونی که گذاشته‌اند بودجه‌ای که داشتند را تقسیم بر تعداد تخت‌های بیمارستانی کردند و گفتند هر مریضی که روی تخت می‌خوابد فارغ از اینکه چه بخشی باشد شش ضریب می‌گیرد. در این‌صورت یک مریض از لحظه ورودش به بیمارستان تا خروجش حدود ۹۰هزار تومان بیمه برایش حساب می‌شود. از این ۹۰هزار تومان ۱۴درصد به نیروی ستادی، ۱۰درصد مالیات و باقی به صندوق پرستاری می‌رسد و بین پرستاران تقسیم می‌شود که این رقم بسیار ناچیزی است و در واقع تحقیر پرستاران است. برخی معتقد هستند اجرایی شدن همین تعرفه بعد از ۱۵ سال اتفاق خوبی است اما معتقدیم قانون از پایه باید به درستی اجرا شود در غیر این‌صورت بعدا نمی‌شود آن را اصلاح کرد.

شریفی‌مقدم افزود: برخی نیز به محدودیت منابع اشاره می‌کنند که می‌گوییم اگر محدودیت منابع وجود دارد چرا سقف کارانه پزشکان را یک‌شبه ۶۰میلیون تومان بالا می‌برند اما تعرفه پرستاران را ۱۵ سال اجرا نمی‌کنند.

وی افزود: اگر تعرفه‌گذاری درست اجرا می‌شد حداقل حقوق اضافه شده به پرستاران باید برابر با حقوق امروزشان بود اما با این تعرفه‌گذاری مبلغ ناچیزی به حقوق آنها اضافه می‌شود و تغییر خاصی در وضعیت آنها ایجاد نمی‌شود.

به گفته دبیرکل خانه پرستار، در دنیا اختلاف حقوق کادر بیمارستان بین یک تا سه برابر است اما این اختلاف در ایران 100برابر است. قانون تعرفه‌گذاری قرار بود این اختلاف را کم کند که با این تعرفه‌گذاری، نه تنها این اختلاف کم نمی‌شود بلکه بیشتر هم می‌شود.

شریفی‌مقدم در پایان گفت: این تعرفه‌گذرای شادباش ندارد و ما به آن معترضیم.