شهردار منطقه پنج تهران از وجود ۶ گود ناایمن در این منطقه غربی پایتخت خبر داد و گفت: ایمن‌سازی این گودها باید از سوی مالکان انجام شود.

به گزارش ایلنا، احسان شریفی در این باره اظهار کرد: همه گودهای ناایمن در بخش غربی تهران توسط مالکان رها شده و عموما ناایمن هستند که البته شهرداری تلاش کرده تا حد امکان نسبت به حصارکشی و سایر اقدامات اولیه اقدام کند.

وی افزود: این گودها دارای سند مالکیت و مربوط به اشخاص و بخش خصوصی است و به لحاظ قانونی شهرداری نمی‌تواند برای ایمن‌سازی کامل این گودها اقدام کند و باید مالکان در این زمینه اقدامات لازم انجام دهند.

شهردار منطقه پنج تهران ادامه داد: البته اخطارهایی شهرداری به مالکان ارسال کرده و زمانی را برای ایمن سازی این گودها تعیین کرده است که اگر در تاریخ مربوطه مالکان نسبت به ایمن‌سازی اقدام نکنند، شهرداری می‌تواند به لحاظ حقوقی ورود کند.

بر اساس گزارش سایت شهر، شریفی خاطرنشان کرد: وجود این گودها برای شهروندان می‌تواند خطرساز باشد و از مالکان می‌خواهیم که با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی و سست شدن خاک این گودها نسبت به ایمن‌سازی اقدام کنند.