روز پنج شنبه در ساختمان نظام پزشکی مشهد جمعی از اعضای جامعه پزشکی این شهر دست به اعتراض زدند. این پزشکان معترض در بیانیه‌ای ضمن اشاره به اعتراضات اخیر، خواهان کاهش خشونت‌ها و «عدم دخالت نیروهای امنیتی در پروسه درمان» آسیب دیدگان این تجمعات شدند.