سازمان غیردولتی «خانه آزادی» در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی اینترنت در جهان، با اعلام این که این آزادی امسال برای دوازدهمین سال متوالی کاهش یافته، گزارش داد که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

بر اساس این گزارش که مربوط به سال ۲۰۲۲ است، ایران در دسته کشورهای «غیرآزاد» در زمینه اینترنت به شمار می‌رود و میزان آزادی اینترنت در ایران ۱۶ درصد پس از چین (۱۰ درصد) و میانمار (۱۲ درصد) است.