رئیس پلیس تهران بزرگ از اجرای طرح‌های ویژه‌ مشترک پلیس و دستگاه قضایی در خصوص مقابله با سرقت و زورگیری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی، در یک نشست خبری درباره گشت امنیت اخلاقی نیز گفت: براساس قانون رعایت شئون اسلامی الزامی است و باید در معابر، خیابان‌ها، تاکسی مترو و ... رعایت شود در این رابطه ۳۳ دستگاه هم مسئولیت دارند.