رئیس سازمان محیط زیست گفت: در جلسه وزارت نیرو با همتایان خود در کشور افغانستان وضعیت رهاسازی حق‌آبه رودخانه هیرمند پیگیری شد. به گزارش ایسنا، علی سلاجقه اظهار کرد: متاسفانه این جلسات به نتیجه نرسیده است چون طرف مقابل زیر بار اعداد و ارقام ما نمی‌رود.