رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور از راه‌اندازی پلیس امنیت اخلاقی در راستای برخورد هدفمند و قانونمند با هنجارشکنان خبر داد. سید علیرضا ادیانی در گفتگو با خبرنگاران افزود: اجرای طرح صیانت اخلاقی با جدیت در تهران آغاز شده است و به همه استان‌ها تسری می‌یابد.

 رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی عنوان کرد: برخورد قانونمند، هدفمند، روشمند و مستمر با هنجارشکنان اخلاقی انجام شده است و به طور قطع جامعه هم از دستگاه انتظامی انتظار دارند از ارزش‌های جامعه صیانت کند.