در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۳۱ هزار مهاجر در آلمان تابعیت این کشور را دریافت کردند که بیش از چهار هزار نفر آنها ایرانی هستند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کشور آلمان، در بین مهاجران ساکن آلمان در 10 سال گذشته، پس از سوری‌ها، ایرانیان دومین گروه با بیشترین درصد کسب شهروندی آلمان به شمار می‌روند.