معاون آموزش متوسطه گفت: حدود 20 درصد از دانش آموزان به دوره‌های جبرانی نیاز دارند. برنامه درسی، متناسب با سند تحول به‌روزرسانی شده و در دوره متوسطه اول، درس کار و فناوری و فرهنگ و هنر باهدف زمینه‌سازی برای شناسایی استعداد دانش آموزان به برنامه درسی اضافه شد.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی کاظمی در تشریح برنامه جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان در دوره متوسطه گفت: این برنامه برای دانش‌آموزانی است که حدنصاب قبولی را کسب نکرده‌اند اما ممکن است دانش‌آموزانی هم که حدنصاب قبولی را کسب کرده باشند با نظر شورای مدرسه، نیاز به گذراندن دوره جبرانی داشته باشند. در همین راستا ۳۶ ساعت آموزش، در چهار درس در نظر گرفته‌شده است.