سخنگوی فراجا گفت: سیستم طرح ناظر، دوماه پیش مجدد مورد بازبینی قرار گرفت تا اشتباهات به حداقل برسد جدیداً از کشف حجاب در خودرو و خود پلاک عکس گرفته می‌شود و ارسال می‌شود، پیش‌ازاین عکس‌برداری صورت نمی‌گرفت.

به گزارش برنا، مهدی حاجیان اظهار کرد: کشف حجاب عمل غیرقانونی درملأعام و منظر عمومی تلقی می‌شود به همین دلیل پلیس با افرادی که کشف حجاب کنند برخورد و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.