نشست صمیمانه علی خسروی مدیرعامل آتیه سازان حافظ وگلوریا هاردی بازیگر سینما ،تلویزیون و خیرفعال در حوزه کمک به کودکان مبتلابه  SMAباهدف تسهیل درروند درمان این بیماران برگزار شد.

به گزارش فارس، در این نشست آتیه سازان حافظ در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود تلاش می‌کند تا هرگونه همکاری لازم برای تسهیل روند درمان این بیماران را فراهم سازد.