وزیر آموزش‌وپرورش با وحشتناک توصیف کردن کمبود نیرو در این وزارتخانه گفت: آموزش‌وپرورش جز با کمک دستگاه‌های فراسازمانی و مردم اداره نمی‌شود.به گزارش رکنا، یوسف نوری اظهار کرد: ۹۷۰ هزار نیروی رسمی و پیمانی داریم که تعداد نیروها درمجموع ۲ میلیون و  ۴۰۰ هزار نفر می‌شوند. همچنین 100 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان داریم که لازم است در مجموعه آموزش‌وپرورش کار شود زیرا این مجموعه با توجه به جمعیتش مجموعه بزرگی است.