رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «ایران» ماده یوز باروری است و حداقل تا ۵ سال آینده توان باروری و تولید مثل دارد.

علی سلاجقه افزود: آنچه اهمیت دارد این است که به جمعیت یوزهای در اسارت کشور اضافه شده و ما می‌توانیم ژن این گونه را حفظ کنیم.