کارشناسان زمین‌شناسی و سازه بعد از آثار فرونشست بر مجموعه تاریخی میدان نقش جهان و پل‌های تاریخی، این بار برای مسجد سید اصفهان ابراز نگرانی کرده‌اند.

 در تصاویر منتشر شده در خبرگزاری ایرنا به وضوح ترک‌های عمیق نقش بسته بر این مجموعه تاریخی قابل مشاهده است.