عضو شورای عالی استانها گفت: خشکسالی و مدیریت نادرست آب که حاصل برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی است سبب فرونشست زمین شده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد آقامیری افزود: در بیش از ۶۰۰ دشت در گسترد کشور فرونشست زمین در حال رخ دادن بوده و در استان‌هایی از جمله خراسان رضوی، اصفهان، تهران و کرمان به یک حالت فوق بحرانی رسیده‌ایم.