عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تهران که چند روز گذشته در نقشه رنگ‌بندی کرونا به رنگ آبی بود، ظرف چند روز نارنجی شد. احتمال آن وجود دارد تهران تا چند روز دیگر قرمز شود. این نشانه وخامت اوضاع است. درمورد شهرهای دیگر نیز چنین مساله‌ای وجود دارد و باید دولت مانند گذشته محدودیت‌های سختی ایجاد کند تا از این بحران با کمترین آسیب عبور کنیم. به گزارش ایلنا، همایون سامه یح نجف‌آبادی گفت: تعداد مبتلایان متاسفانه بسیار زیاد است و در حال حاضر مشکل اصلی ما آن ۲۰ درصدی هستند که هیچگونه واکسنی تزریق نکرده‌اند. همچنین دیروز مدیر اورژانس بیمارستان سینا تهران نیز گفت: ابتلاها در امیکرون گروهی است.حسین کرمانپور گفت: ممکن است میزان مرگ و میر کرونا نهایتا تا آخر بهمن‌ مجددا سه رقمی شود.