شهردار تهران بابیان اینکه شهرداری ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که ۶۰ هزار میلیارد آن مربوط به بانک‌هاست، گفت: نمی‌خواهیم از چاه نفت املاک استفاده کنیم.به گزارش مهر، علیرضا زاکانی اظهار کرد: شهرداری ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که ۶۰ هزار میلیارد آن مربوط به بانک‌ها است؛ همچنین باید ۱۰ هزار میلیارد تومان تملک دارایی داشته‌باشیم. زاکانی تأکید کرد: در شهرداری چاه نفتی به نام املاک داریم که می‌توانیم آن‌ها را بهره‌ور کنیم اما مسئله این است که این ظرفیت انتها دارد و آنچه انتها ندارد و می‌تواند با خلاقیت‌هایش مجموعه شهرداری را پیش ببرد پرسنل شهرداری هستند.