بنابر اخبار به دست آمده، به روی مزار‌های شهدای گمنام شعار‌های متفاوتی که قبلا نوشته نمی‌شد، نوشته می‌شود.به گزارش عصر ایران، شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل روی سنگ مزار ۲ شهید گمنام در محوطه وزارت کشور نقش بست.