حادثه کار پتروشیمی شازند در استان مرکزی موجب مرگ یک کارگر و سوختگی ۲ کارگر دیگر شد.به گزارشش ایلنا، کارگران تمیزکاری وارد لاین فلر می‌شوند. نشتی این لاین موجب بروز حادثه می‌شود. این حادثه موجب مرگ یک کارگر و سوختگی ۲ نفر دیگر می‌شود. سوختگی کارگر از ناحیه کمر به پایین و حدود ۵۰ درصد است.