معاون درمان ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: سکانس ژنی در آزمایشگاه‌ مرجع انجام می‌شود و اعلام می‌کنند که چند درصد تست‌های مثبت، امیکرون است. تعداد این تست‌ها کم است و عدد واقعی ابتلا به امیکرون در تهران نداریم.

به گزارش ایسنا، نادر توکلی گفت: در  حال حاضر در کمترین حد بستری در سال ۱۴۰۰ هستیم و مشکل خاصی نداریم و خیلی از بیمارستان‌ها عملاً بیمار بستری کووید۱۹ ندارند. تعداد بستری به زیر ۱۰۰۰ نفر رسیده است و مرگ‌ومیر استان هم کمتر از ۱۵ مورد و حتی برخی روزها یک‌رقمی است.