یک متخصص زلزله و عضو هیئت‌علمی دانشگاه میزان آمادگی تهران در برابر زلزله‌ای مانند بم را تنها ۲۰ درصد عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، رضا کرمی محمدی گفت: اگر امروز زلزله‌ای مانند آنچه در بم رخ داد، در تهران رخ دهد، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نهایتاً ۲۰ درصد آمادگی در برابر زلزله وجود دارد و این می‌تواند مشکلات زیادی را برای شهر تهران و حتی کشور ایجاد کند. ازاین‌رو خیلی جای کارداریم و اقدامات زیادی باید انجام شود.

او به موضوع بودجه نیز اشاره کرد و  گفت:‌ شما ببینید در همین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم توجه جدی به موضوع مدیریت بحران و ابعاد مختلف آن به‌خصوص پیشگیری و آمادگی برای مقابله نشده است که این‌ها همه باید موردتوجه قرار بگیرد.