وزیر کشور بابیان اینکه سویه جدید بیماری کرونا در محیط پیرامونی کشور مشاهده‌شده است، گفت: تلاش داریم با تقویت امکانات بهداشتی در مرزهای کشور و پایش و رصد ورودی مرزهای کشور مانع از ورود ویروس جدید کرونا به کشور شویم.

به گزارش ایسنا، احمد وحیدی تصریح کرد: بر اساس برخی گزارش‌ها سویه امیکرون در کشورهای همسایه مشاهده شده و برای همین باید مراتب دقت و حساسیت را در این زمینه داشته باشیم.