مدیر مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات گفت: پوشش نوبت اول واکسن کرونا در افراد ۱۲ سال بالا به ۷۷ درصد رسید و پوشش کامل آن ۴۷ درصد است.

علی شریفی زارچی به صداوسیما گفت: فعلا برنامه‌ای برای تزریق واکسن کرونا به کودکان ایرانی کمتر از ۱۲ سال نداریم.