معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: کنترلرهای هوشمند و شمارنده چراغ‌های راهنمایی با همدیگر تناسب ندارند و سعی می‌کنیم تغییراتی در زمان‌بندی چراغ‌ها اعمال کنیم، چرا که اشکالات زیادی وجود دارد.

سید مجتبی شفیعی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به پرسشی درباره علت تغییر ناگهانی رنگ چراغ‌های راهنمایی و تغییر ثانیه‌ها که پلیس مسئولیت آن را متوجه شهرداری دانسته است، اظهار کرد: از نظر مهندسی زمان سیکل چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در کنترل‌های هوشمند دائما در حال تغییر است و کنترلر هوشمند با شمارنده زمان باقی مانده تناسب عملکردی ندارد.

او ادامه داد: کنترلر هوشمند مدام در حال تغییر است و شمارنده از یک عدد ثابت شروع به شمارش می‌کند و تطابق بین این دو امکان‌پذیر نیست، چرا که برای مثال شمارش از عدد ۳۰ ثانیه شروع می‌شود و کنترلر این ۳۰ ثانیه را در حین اجرا، کاهش یا افزایش می‌دهد. کنترلر عدد ثابتی نیست و هوشمند است و متناسب با حجم ترافیک زمان را تغییر می‌دهد.