رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران‌ گفت: بر اساس آمار حدود ۶۰ درصد جمعیت تهران اصولاً ورزش نمی‌کنند. سهم بزرگی از ۴۰ درصد ورزشکار هم پیاده‌روی می‌کنند و سهم بسیار کوچکی از مردم تهران از باشگاه‌های ورزشی استفاده می‌کنند.  به گزارش ایسنا، زهرا شمس احسان بیان کرد: ورزش حلقه مفقوده در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور است که با توجه به مشکلات فراوان کلان‌شهرها باید بیش از گذشته به آن توجه کرد.