رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی از حذف شورای فقهی درباره سقط خبر داد. امیرحسین بانکی‌پور به مهر گفت: در حال حاضر به طور کلی بند قانونی مربوط به سقط جنین در این طرح بدین شکل است که شورای فقهی سقط حذف شده است، اما نظر قاضی لازم است. قوه قضائیه و شورای نگهبان نیز این موضوع را پذیرفته‌اند.