مرکز مدیریت آمار وزارت بهداشت اعلام کرد قطعی شبکه اینترانت دیروز بین ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ باعث معطلی ده‌ها هزار نفر از مردم و کادر بهداشت و عدم امکان نوبت‌دهی و ثبت واکسن در پایگاه‌های واکسیناسیون شد. هر ساعت قطعی در شبکه وزارت بهداشت به معنی ایجاد مشکل برای ده‌ها تا صدها هزارنفر از مردم و کادر بهداشت و درمان کشور است.