معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: مراکزی که اکنون به‌عنوان مراکز نگهداری مورداستفاده قرار می‌گیرند، در شأن شهروندان جمهوری‌اسلامی نیست و باید بهبود یابند. به گزارش مهر، محمدامین توکلی زاده پس از بازدید از مرکز خاوران گفت: ما باید در دوره جدید چهار گرمخانه جنرال تهران را که از گذشته طرح‌ریزی‌شده است با پیگیری از شورای شهر، احداث کنیم.