معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت:‌ با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شرکت ملی پست، کدپستی ۱۰ رقمی به همه اماکن روستایی اختصاص می‌یابد. به گزارش ایرنا، علی قربانی تعهدات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را جهت استفاده از ظرفیت‌های دهیاری‌های کشور در امر نام‌گذاری معابر و نصب پلاک‌های مشترک اماکن روستایی و کد پستی۱۰رقمی و اعلام تغییرات حادث‌شده در اماکن واقع در محدوده روستاها از طریق دهیاری‌ها به پست به‌منظور بهنگام سازی اطلاعات اماکن روستایی برشمرد.