فرمانده ستاد عملیاتی مدیریت کرونا در تهران گفت: میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در تهران نسبت به هفته گذشته هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد. علیرضا زالی افزود: میزان مراجعان سرپایی کرونایی در تهران در این مدت بین ۱۰ تا ۳۲ درصد کاهش یافته است. فرمانده ستاد عملیاتی مدیریت کرونا در کلان شهر تهران یادآور شد: تعداد بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها هم حدود ۲ درصد کاهش یافته است.