از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، «دستورالعمل اجرایی برنامه نهضت نصیب آموزشی یکسان با هدف ارتقای عدالت آموزشی» به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شد. به گزارش ایسنا،  در این دستورالعمل، «پوشش تحصیلی صددرصدی»، «ارتقای کیفیت یادگیری و عملکرد آموزشی-تربیتی دانش آموزان در تمام شاخص‌های مرتبط در مناطق لازم التوجه»، «تحقق اهداف دوره ابتدایی»، «رشد شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی»، «آموزش و هم‌افزایی در راستای افزایش مشارکت همه نهادهای درون و برون‌سازمانی در کاهش فقر یادگیری و نابرابری آموزشی»، «تجهیز مدارس 64 شهرستان هدف به تجهیزات آموزشی» و «ارتقا و توانمندسازی نیروی انسانی در راستای افزایش فرصت‌های برابر آموزشی»، به‌عنوان اهداف کیفی و کمّی،  مشخص ‌شده است.