مرکز واکسیناسیون اورژانس تهران در ورزشگاه شهید سعیدی اتوبان محلاتی از دیروز صبح بدلیل نداشتن واکسن تعطیل شده است. به گزارش ایسنا، بر روی دست‌نوشته‌ای که در ورودی محل واکسیناسیون نصب شده از متقاضیان دریافت واکسن که نوبت تزریق واکسن آنها جمعه پنجم شهریور است خواسته شده روز بعد (دیروز) مراجعه کنند اما خبرنگار با حضور در این محل با تابلوی تعطیلی مجدد این مرکز روبرو شد.