رئیس شورای عالی داروخانه‌های کشور با اشاره به کمیاب شدن برخی دارو‌های ایرانی در داروخانه‌ها، معتقد است: عدم مدیریت صحیح و مداخلات دستوری در سازمان غذا و دارو در مراحل توزیع و تولید و واردات به کمبود‌ها دامن زده است. به گزارش ایسنا، مهدی زراعی درباره وضعیت کمبود دارو در کشور، گفت: اقلام زیادی از داروهای ایرانی حتی برای بیماران سرپایی هم در بازار دارویی کشور کمیاب شده‌اند و نبود به‌موقع دارو موجب می‌شود درمان بیماران دچار مشکل شود. زراعی بابیان اینکه پراکندگی توزیع جغرافیایی دارو باید مطابق با استانداردهای خاص متناسب با جمعیت و بیماران و ... انجام شود، افزود: ساختار سازمان غذا و دارو، اجازه برنامه‌ریزی دقیق و فنی به تولید و توزیع‌کنندگان نمی‌دهد. سازمان غذا و دارو باید سیاست‌گذار و ناظر باشد، اما متأسفانه ساختار مداخله گرایانه سازمان، مانع از پویایی صنعت دارو می‌شود.