دبیر علمی کنگره ملی خانواده گفت: وظیفه رسیدگی به موضوع خانواده بر عهده سازمان‌های مختلفی است اما متاسفانه به دلیل عدم هم‌افزایی نهاد خانواده رها شده است. فضه سادات حسینی دبیر علمی کنگره ملی خانواده، با بیان این‌که دستگاه‌های زیادی وظیفه رسیدگی به موضوع خانواده دارند، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم هم‌افزایی، نهاد خانواده رها شده است. وی با اشاره به این‌که امروزه به دلیل مدرنیته خانواده‌ها از خانواده اسلامی فاصله گرفتند، گفت: باید همه ما با هم‌افزایی بتوانیم در این راستا فعالیتی انجام دهیم و اگر بتوانیم خانواده را هدفمند کنیم جامعه‌ای هدفمند خواهیم داشت. دبیر علمی کنگره ملی خانواده افزود: مداخلات در خانواده‌ها باید مردمی باشد و حاکمیت برنامه‌ریزی‌های کلان را انجام دهد؛ امروز سیاست‌گذاری‌ها حکومت بر روی خانواده‌ها تاثیرگذار است. وی گفت: تلاش بر این است که با نگاهی کلی به مشکلات خانواده، آسیب‌هایی که خانواده ها را تهدید می‌کند بررسی شود.