عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: برخی در ابتدای شیوع کرونای هندی، میزان سرایت پذیری آن را ۶۰ درصد بیشتر از گونه انگلیسی اعلام کردند اما مستندات اخیر نشان می‌دهد این نوع جهش ۴۰ درصد مسری‌تر از آن است. به گزارش ایرنا، عاطفه عابدینی افزود: در نوع ووهان ویروس کرونا، آبریزش بینی از علایم ابتلا محسوب نمی‌شد و اغلب با گلودرد و درگیری دستگاه تنفسی فوقانی مواجه بودیم اما در گونه دلتا، آبریزش بینی شیوع دارد. هنوز در کشور آمار دقیقی از شیوع گونه هندی وجود ندارد اما افزایش علایم گوارشی قابل مشاهده است.