مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از خروج بخشی از پلاک‌های فرسوده از محدوده مصوب بافت فرسوده تا پایان ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش ایسنا، کاوه حاجی علی‌اکبری گفت: مقرر شد بلوک‌های شهری واقع در محدوده‌های مصوب پیشین که تا پایان سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۰ درصد پلاک‌های واقع در آن اقدام به نوسازی کرده‌اند، موردبازنگری قرار بگیرند و از محدوده بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران حذف شوند.