رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران گفت: در سازمان میادین میوه و تره‌بار بحث‌هایی بود، مبنی بر اینکه در گرفتن غرفه‌ها مافیا وجود دارد و ما با سیستم‌گذاری در سازمان میادین میوه و تره‌بار به این مسئله پایان دادیم و هیچ‌کس نمی‌تواند دیگر مدعی وجود مافیا شود. به گزارش ایلنا، افشین حبیب‌زاده تصریح کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی وجود مافیا شود، چراکه هرکسی می‌تواند در سامانه ثبت‌نام و مدارک خود را بارگذاری کند، پاکت‌ها را تحویل دهد و مناقصه نیز در موعد قانونی با حضور نماینده شورا برگزار و برنده مشخص می‌شود و غرفه در اختیار او قرار می‌گیرد.