مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به این‌که در حال حاضر تنها دو زباله‌سوز در کشور در زمینه تولید برق فعال هستند، گفت: قانونی تحت عنوان «قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی» برای حمایت از تبدیل پسماند به انرژی در ایران به‌ تصویب رسیده است.

به گزارش ایسنا، حسن پسندیده درباره وضعیت زباله سوزها و نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی در کشور اظهار کرد: در حال‌ حاضر زباله سوزهایی در تهران و نوشهر با ظرفیتی حدود ۲۰۰ تن زباله در روز و تولید ۳ مگاوات برق در حال فعالیت هستند. زباله‌سوز ساری نیز ظرفیتی حدود ۴۵۰ تن زباله در روز و تولید ۷ مگاوات برق را دارد. او با اشاره به اینکه زباله‌سوز رشت نیز با ظرفیت ۶۰۰ تن زباله در روز و تولید ۹ مگاوات برق راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: در حال‌ حاضر فقط دو زباله‌سوز تهران و نوشهر در مدار تولید برق هستند و سایر زباله سوزها هنوز به فاز تولید نرسیده‌اند.

سهم ناچیز زباله سوزها در تولید برق

پسندیده در ادامه بابیان اینکه در حال‌ حاضر ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های زباله‌سوز در کشور پایین است، گفت: ازاین‌رو این زباله سوزها نمی‌توانند سهم مهمی در جبران کمبود برق در ایران داشته باشند اما به‌طورکلی چنانچه سیستم‌های زباله‌سوز در کشور گسترش پیدا کنند و راندمان بالایی داشته باشند، می‌توانند با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی بخشی از برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در ایران به‌طور متوسط ۷۰ درصد زباله‌های شهری از نوع آلی و زباله‌های تر و ۳۰ درصد آن زباله‌های خشک هستند، افزود: این در حالی است که این میزان در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار متفاوت است چراکه در این کشورها ۳۰ درصد زباله‌های خانگی و شهری ترکیبات آلی و زباله‌های تر هستند و در مقابل ۷۰ درصد آن زباله‌های خشک است.

تبدیل پسماند به انرژی روش جدید دفع زباله‌ها

او ادامه داد: از سویی دیگر زباله‌های تر به دلیل بالا بودن رطوبت در آن‌ها قابلیت تبدیل به انرژی را ندارند. در بخش زباله‌های خشک نیز آن بخش از زباله‌ها که قابلیت بازیافت را ندارند، تبدیل به‌ انرژی می‌شوند. در حال‌ حاضر می‌توان گفت که فناوری تبدیل پسماند به انرژی در بسیاری از کشورها توسعه پیداکرده و به یکی از روش‌های مدیریتی برای جلوگیری از آلودگی دفع پسماندها و زباله‌های شهری تبدیل‌شده است. به گفته پسندیده ازاین‌رو می‌توان گفت که سهم زباله‌های خشک دارای انرژی به دلیل تفکیک پسماند و بازگرداندن آن‌ها به چرخه پایین است چراکه عموماً زباله‌های قابل بازیافت انرژی‌زایی بالایی دارند اما باید توجه کرد که در کشور ما زباله‌های تر بخش بیشتری از تولید پسماند را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه به‌هرحال ما در کشور در مراحل ابتدایی تولید برق از زباله هستیم، اظهار کرد: برای حمایت از تأسیس نیروگاه‌های زباله‌سوز و خرید  تضمینی برق از آن‌ها، قانونی تحت عنوان «قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی» با مشارکت بخش غیردولتی به تصویب رسیده است که این قانون نیز در مراحل ابتدایی اجرایی شدن قرار دارد.