معاون امور منطقه‌ای و بین‌الملل پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت:میزان کشفیات مواد مخدر در ایران افزایش‌یافته است.  به گزارش ایرنا، سرهنگ نقی محمودی با اشاره به فرآیند تولید متامفتامین (شیشه) در افغانستان و کشف این مواد در نقاط مرزی شرق و استان‌های مستقر در شرق و جنوب شرقی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با بررسی دقیق آماری و عملکردی مشخص شد حجم کشفیات شیشه در سنوات قبل از سال ۲۰۱۸ به‌طور متوسط بین ۲ تا ۳ هزار کیلوگرم بوده که بعدازآن و در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰  با شیب تند افزایشی به بالای ۱۲ تا ۱۵ هزار کیلوگرم رسیده است که با توجه به محل کشف این محموله‌ها در نقاط شرق و جنوب شرق کشور، ناگفته پیداست این مواد از مرزهای شرقی به داخل کشور قاچاق می‌شود.