دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به حوزه درمان و کاهش آسیب گفت: بیش از ۸۰ درصد از کسانی که اعتیاد آن‌ها درمان می‌شوند دوباره به سمت مصرف مواد برمی‌گردند . سردار مؤمنی بیان کرد: موضوع دیگر که ستاد دنبال می‌کند توانمندی، توانمندسازی و اشتغال در حوزه معتادان بهبودیافته است که این‌ها بتوانند بعدازاینکه ترک کردند و یا در مراکز نگهداری قرار گرفتند، بتوانند دوباره به آغوش جامعه برگردند و این نقش بسیار مهم و کلیدی در حوزه موادمخدر دارد.