عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حوزه آمار سقط‌های جنایی آمارهای ما تکان‌دهنده است. در همین راستا نیز جلسات مختلفی را با دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم چرا که مسئله سقط‌های جنایی یا به تعبیری سقط‌های زیرپله‌ای برای سلامت مادران و زنان نیز بسیار خطرناک است.