معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: با توجه به آمار رسمی ثبت احوال در سال ۹۹ علیرغم پاندمی کووید ۱۹ به دلایل کاهش هزینه مراسم ازدواج و تشریفات حدود پنج درصد رشد ازدواج و حدود چهار درصد کاهش طلاق داشتیم که باید روی این روند رو به رشد کار کرد.