عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: واکسن برکت به‌زودی به بازار می‌آید و دیگر به واردات واکسن از کشورهای خارجی نیاز نداریم، به گزارش ایسنا، مینو محرز افزود: این واکسن به‌زودی به بازار می‌آید و ازنظر اثربخشی و مصونیت تمام فاکتورهای لازم را دارد.