اسدی رئیس هیات مدیره کانون شوراهای قزوین گفت: من در قزوین خانواده‌ای را می‌شناسم که بیمه شده صندوق فولاد بودند و پدر و مادر خانواده، کرونا گرفتند و متاسفانه هر دو در یک بیمارستان نیمه دولتی فوت کردند. حالا فرزندان که برای ترخیص جنازه والدین خود رفته‌اند به آن‌ها گفته شده باید حدود ۳۰ میلیون تومان بابت هزینه‌های معوق درمان بدهید تا بتوانید جنازه‌ها را ترخیص کنید!